sorting


sorting
rūšiavimas statusas T sritis informatika apibrėžtis Objektų skirstymas į grupes (rūšis) pagal tam tikrą požymį: spalvą, tipą ir pan. Jeigu objektai išdėstomi į eilę, tai tada sakoma, kad jie rikiuojami. Rūšiavimas buvo intensyviai naudojamas pirmosios kartos kompiuteriuose, kurių duomenys buvo laikomi perfokortose. Buvo naudojami elektromechaniniai įrenginiai, rūšiuojantys perfokortas į krūveles. Šiuolaikiniuose kompiuteriuose dažniau susiduriama su rikiavimu, kuris dažnai ne visai tiksliai vadinamas rūšiavimu. Atskiras rūšiavimo atvejis yra ↑filtravimas. atitikmenys: angl. sorting ryšiai: dar žiūrėkfiltravimas palyginkrikiavimas

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Look at other dictionaries:

  • Sorting — For the sorting of sediment, see Sorting (sediment). Sorting type Sorting is any process of arranging items in some sequence and/or in different sets, and accordingly, it has two common, yet distinct meanings: ordering: arranging items of the… …   Wikipedia

  • Sorting — Sort Sort, v. t. [imp. & p. p. {Sorted}; p. pr. & vb. n. {Sorting}.] 1. To separate, and place in distinct classes or divisions, as things having different qualities; as, to sort cloths according to their colors; to sort wool or thread according… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • sorting — Synonyms and related words: EDP, analysis, analyzing, appraisal, arrangement, assessment, assortment, cataloging, categorization, classification, classifying, codification, collating, computer technology, computer typesetting, computing, culling …   Moby Thesaurus

  • sorting — rūšiavimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. classification; sort; sorting vok. Sortieren, n; Sortierung, f rus. сортировка, f; упорядочение, n pranc. classement, m; tri, m; triage, m …   Automatikos terminų žodynas

  • sorting — rūšiavimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Skirstymas rūšimis. atitikmenys: angl. sorting rus. рассортировка; сортирование; сортировка …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • sorting — medicininis rūšiavimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sužeistųjų būklės įvertinimas ir jų skirstymas gydymo ir evakuacijos tikslais. Jie rūšiuojami pagal sužeidimo laipsnį, tipą ir galimybę išgyventi, nustatoma gydymo ar evakavimo pirmenybė …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • sorting — rikiavimas statusas T sritis informatika apibrėžtis Objektų išdėstymas į eilę pagal kurį nors jų parametrą, skaičių – pagal jų dydį, žodžių – pagal raidžių ↑rikiavimo eilę abėcėlėje ir pan. Rikiuoti galima dvejopai: ↑didėjančiai arba ↑mažėjančiai …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • sorting — noun 1. the basic cognitive process of arranging into classes or categories • Syn: ↑classification, ↑categorization, ↑categorisation • Derivationally related forms: ↑categorize (for: ↑categorization), ↑ …   Useful english dictionary

  • sorting — 1. A person, thing, or activity from which information is obtained. 2. In clandestine activities, a person (agent), normally a foreign national, in the employ of an intelligence activity for intelligence purposes. 3. In interrogation activities,… …   Military dictionary

  • sorting — /sawr ting/, n. Geol. the process by which sedimentary particles become separated according to some particular characteristic, as size or shape. [SORT + ING1] * * * …   Universalium


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.